كل عناوين نوشته هاي صابر طباطبائي يزدي

صابر طباطبائي يزدي
[ شناسنامه ]
دانلود فيلم هاي آموزشي شرکت مصباح سافت در مورد فناوري اطلاعات ...... چهارشنبه 88/7/15
مجموعه ي فيلم هاي رايگان در مورد شيرپوينت و کار با آن ...... چهارشنبه 88/7/15
سي دي هاي آموزشي فارسي شرکت هاي بزرگ آموزشي در سراسر دنيا ...... دوشنبه 88/7/13
فهرست موضوعات مجازي سازي بوسيله ي ESX3.5 ...... چهارشنبه 87/2/11
نمونه ي فيلم آموزشي مجازي سازي ...... چهارشنبه 84/1/3
  ==>   ليست آرشيو شده ها