كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) صابر طباطبائي يزدي

صابر طباطبائي يزدي
[ شناسنامه ]
مقدمه و در آمدي بر ويرچوآليزيشن ...... سه شنبه 87/2/10
معرفي ابزار هاي مختلف در اين زمينه ...... دوشنبه 87/2/9
نصب آن روي کامپيوتر هاي خانگي بوسيله ي ESX3i ...... يكشنبه 87/2/8
مشکلات معمول مجازي سازي ...... سه شنبه 86/12/28
مجازي سازي سرور هاي واقعي به درون ويرچوآل ...... جمعه 86/12/24
مجازي سازي روي كامپيوتر شخصي ...... يكشنبه 86/7/29
  ==>   ليست غير آرشيوي ها